شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
کد کاربر
رمز
 

مشورت نمودن چشمه هدایت است و کسی که خود را مستغنی از دیگران بداند، خویشتن را به خطر می افکند ‏

‏«نهج البلاغه، حکمت 211 »‏

 واحد آموزش شركت پاكسان

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>